Verkeerstechniek

De eenvoudige en snelle montage in de verkeerstechniek maakt het mogelijk om kostenbesparende oplossingen aan te dragen waarbij tevens een hoge bouwkwaliteit wordt gerealiseerd. De tot vandaag de dag gehanteerde bouwwijze laat zich kwalitatief, ecologisch alsmede economisch overtreffen. De omgevingsgrond blijft onaangetast, de eenvoudige montage in bijvoorbeeld geasfalteerde of beplante oppervlakten zijn opmerkelijke voordelen van deze fundamentbouwtechniek.

Toepassingen:

 • verkeerregelsystemen
 • verkeersborden
 • bovenbouwconstructies
 • snelwegbebording
 • geluidswanden
 • slagbomen
 • waarschuwings- en informatieborden
 • verkeersborden volgens regelgeving
 • verkeers- en observatiespiegels
 • verkeerslichtsystemen
 • infoborden nutsbedrijven
 • reflectorposten
 • plaats- en straatnaamborden
 • waarschuwings- en blokkadebebording
 • NATO bebording
 • fiets- en wandelpadenbewegwijzering